Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi

Ünvan: 109189, Moskva şeheri, Nikoloyamskiy küçəsi 1, ikinci mərtəbə.
Tel: +7 (495) 212-22-49.
E-mail: informcentre@libfl.ru

Mərkəz "Heydər Əliyev Fondunun" dəstəyi ilə yaradılıb.

 

Moskvada Azərbaycan komponenti ilə ethnomədəniyyət məktəbi №157

Ünvan: Metro Vodniy Bulvar, Kronştad bulvarı küçəsi, 33
Tel: +7 (495) 452-18-52.

Mədəniyyət və təhsil mərkəzi:
Tel: +7 (495) 452-00-88.

Bütün tələbələr təhsil ala bilər.